Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv - SECAP

Ahhoz, hogy a város fenntartható energia területén jól teljesítsen, és tudja, hogy milyen prioritásokat állítson fel, szükséges az európai standardokat követő Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SECAP) elkészítése.

A Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv lényege

 • felméri a település jelenlegi energetikai helyzetét, az energiafogyasztás szerkezetét,
 • ismerteti a megvalósításhoz szükséges intézkedéseket, erőforrásokat,
 • valamint a várható eredményeket, hatásokat.

Milyen előnyökkel jár a SECAP az önkormányzat számára?

A terv már rövid távon is alapul szolgál beruházások tervezéséhez, független, tény adatokon alapuló módszertana révén megkérdőjelezhetetlen információforrás. Általa a város bekerül a Polgármesterek Szövetségének (Covenant of Mayors) nemzetközi közösségbe, ezért  új lehetőségek is megnyílnak.

Könnyebb hozzáférés pályázati forrásokhoz

Az Európai Uniós támogatási konstrukciók pályázati kiírásai esetében előnyt jelent, ha az önkormányzat rendelkezik energiastratégiával. A Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SECAP) alapul szolgálhat például az ELENA (European Local Energy Assistance) támogatás igénybevételéhez.

Tartósan csökkenő rezsiköltségek

Az energiahatékonysági intézkedések révén csökken az épületek hőenergia felhasználása. A jobb energiaosztályú elektromos berendezések használatával csökken a villamosenergia-felhasználás is. A település adottságainak leginkább megfelelő megújuló energiaforrás hasznosításával mind az önkormányzat, mind a lakosság számára csökkenthető a rezsiköltség.

Fenntartható energiafogyasztás

Amennyiben a település a helyben rendelkezésre álló, megújuló energiaforrásokból fedezi az energiafelhasználását, úgy fenntarthatóvá teszi azt és függetlenedik az energiaszolgáltatóktól, kevésbé érinti az energiahordozók világpiaci vagy államilag szabályozott ára.

Tisztább, élhetőbb település

Minél nagyobb szerepet kapnak a megújuló energiaforrások a település energiamixében, annál kevesebb szennyező anyag kerül a levegőbe. A zöldfelületek növelése és a kerékpárutak bővítése kellemesebb életkörülményeket eredményez.

 

  seap_steps.png

  SECAP 10 lépésben

  1. Felismerés: Az első lépés annak a felismerése, hogy a település számára szükséges egy részletesen kidolgozott energetikai stratégia vagy cselekvési terv.
  2. Elköteleződés: Sokkal egyszerűbb megvalósítani a célokat egy csapatban, olyan közösség részeseként, ahol minden résztvevőnek hasonlóak az elképzelései a település jövőjét illetően. A Polgármesterek Szövetségének tagjai önkéntesen vállalják, hogy csökkentik CO2-kibocsátásukat, akár az EU-szinten kitűzött 20%-os célt meghaladva. 
  3. Felelősök kijelölése: A stratégiaalkotás folyamatáért és a tervezett intézkedések megvalósításáért a település polgármestere, energetikusa, környezetvédelmi referense és/vagy akár egy megbízott egyesület tagjai is felelősek lehetnek. 
  4. Helyzetértékelés: A célok kitűzése előtt meg kell ismerni a település jelenlegi energiafelhasználását, az egyes szektorok energiafogyasztáshoz való hozzájárulásának mértékét. Az állapotjelentéshez olyan bázisév kiválasztása ajánlott, amely esetében települési szinten megbízható energiafogyasztási adatok érhetőek el. 
  5. Jövőkép: Tűzzünk ki reálisan megvalósítható célokat! A jelenlegi környezeti, gazdasági és társadalmi helyzet értékelése után érdemes meghatározni a hosszú távú víziót és konkrét célkitűzéseket egyaránt. Az önkormányzat céljait összefoglalhatjuk egy frappáns szlogennel (pl.: „Ökováros” - Zalaegerszeg).   
  6. Tervezés: A következő lépés a stratégiai célok és eszközök meghatározása, vagyis a pozitív töltetű szlogenek gyakorlatba történő átültetése. Egy jól elkészített energetikai stratégiatartalmazza a lehetséges intézkedések konkrét leírását, az ehhez szükséges pénzügyi és human erőforrások meghatározását, az elvárt eredmények számszerűsítését. A módszertant illetően példáként szolgálhat akár a Polgármesterek Szövetsége által kidolgozott Fenntartható Energia Akcióprogram-adatlap is. 
  7. Képviselőtestületi elfogadás: A terv hatályba lépéséhez az önkormányzati döntéshozó testület jóváhagyására van szükség. Ezáltal számon kérhetőek a leírt feladatok, valamint biztosítható, hogy a tervben szereplő intézkedése az éves munkaterv és költségvetés részét képezzék. 
  8. Megvalósítás és nyomon követés: A célkitűzések rögzítését követi az energetikai stratégiagyakorlati megvalósítása. A célok megvalósulását folyamatosan kövessük nyomon!
  9. Lakossági kommunikáció: A siker érdekben be kell vonnunk a településen élőket is a megvalósításba. Ezen kívül a Polgármesterek Szövetségének aláírói vállalják, hogy évente, ún. „Energianapokat” tartanak a lakosság számára.
  10. Felülvizsgálat: Az önkormányzatnak kétévente felül kell vizsgálnia az akciótervben vállaltakat, illetve szükség esetén módosítania is kell az Akcióprogramot. Ne feledkezzünk meg a kétévenkénti felülvizsgálatról!

   

  Az Energiaklub szerepe

  Az önkormányzatok energiatudatos tevékenységét támogató, fejlesztő, és erősítő tevékenységünkért már a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége is elismerte. Széles körű referenciával rendelkezünk SECAP-készítés terén, akár megyeszékhelyről, akár egészen kicsi településről legyen is szó. 

  Az előterjesztés megírásától a Polgármesterek Szövetségének jóváhagyásáig végig kísérjük a folyamatot:

  • Kibocsátási jegyzék készítése
  • Csökkentési javaslatok megfogalmazása
  • Akcióterv kidolgozása
  • Polgármesterek Szövetségével való kapcsolattartás
  • Egyeztetés a képviselőtestülettel és a szükséges önkormányzati bizottságokkal.
  • Lakossági kommunikáció

  Referenciák:

   

  A Polgármesterek Szövetsége

  Az Európai Bizottság által 2008-ban létrehozott Polgármesterek Szövetsége helyi és regionális önkormányzatokból álló európai mozgalom, amely önkéntes elkötelezettséget vállal az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások saját területükön történő használata iránt.

  Az elkötelezettséggel az aláíró önkormányzatoknak az a célja, hogy elérjék és túlszárnyalják az Európai Unió által 2020-ra kitűzött 20%-os CO2-kibocsátás csökkentést. A kezdeményezésnek Magyarországon jelenleg negyvennél több tagja van, a csatlakozás előkészítése pedig számos további önkormányzat esetében zajlik.

  Annak érdekében, hogy politikai elkötelezettségük konkrét intézkedésekben és projektekben nyilvánulhasson meg, a Polgármesterek Szövetsége aláírói vállalták a CO2 Alapkibocsátás Jegyzék elkészítését, valamint – az aláírást követő egy éven belül – a vállalni kívánt kulcsfontosságú intézkedéseket tartalmazó Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv benyújtását.

  A Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozási dokumentum aláírása pénzügyi kötelezettség vállalással nem jár. Az  önkormányzat az alábbi kötelezettségeket vállalja:

  • A  „Csatlakozási nyilatkozat” aláírása és online benyújtása;
  • A csatlakozástól számított egy éven belül Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SECAP) benyújtása a Polgármesterek Szövetsége által elvárt formátumban  
  • Lakossági „Energia napok” szervezése, amelyek révén lehetőséget ad a polgároknak az energia hatékonyabb felhasználásában rejlő lehetőségek és előnyök közvetlen kihasználására;