Kispest Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve

Az Energiaklub készítette Kispest (Budapest XIX. kerület) Fenntartható Energia és Klíma Akciótervét, melyben a kerület számára jelentős, 40%-os CO2-kibocsátás-csökkentést célzó, illetve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást segítő intézkedésjavaslatokat fogalmaztunk meg minden érintett szektorra kiterjedően.

Napjainkban a klímaváltozás hatásai egyre komolyabb kihívások elé állítják a települések lakóit és vezetőit, ráadásul a tudományos előrejelzések alapján a következő évtizedek során ezek a kihívások szaporodni és súlyosbodni fognak. Ugyanakkor esély kínálkozik arra, hogy egy település és lakói összefogjanak egy olyan változás érdekében, amely nem csak élhető, biztonságos és a klímaváltozás hatásaihoz jól alkalmazkodó település kialakítását teszi lehetővé, de segíti a környezetbarát, fenntartható működést is a mindennapok során.

Ezen célok mentén készítette el Kispest Fenntartható Energia Akciótervét, melyben 2020-ra vonatkozóan határoztak meg CO2-kibocsátást csökkentő intézkedéseket. 2018 során Kispest vezetősége egy hosszabb távú Akcióterv elkészítése mellett is letette a voksát. Megerősítette vállalását a megújult Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségénél, és immár a kibocsátás-csökkentés mellett az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjait is szem előtt tartó Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet készített el 2030-as célokkal.

Az Önkormányzat számára fontos, hogy felelős vezetőként klímatudatos döntéseket hozzon a kerület fenntartható fejlődésének érdekében, tehessen a klímaváltozás megelőzéséért, valamint megfelelő válaszokat adhasson a klímaváltozás okozta kihívásokra.

Az Akcióterv célja, hogy támpontot adjon a kerület energetikai beruházásaihoz, mely segíti a döntéshozók munkáját. A 2030-ra kitűzött célok elérése érdekében javaslatokat fogalmaz meg az energiahatékonyság javítása, valamint a megújuló energiaforrások hasznosítása kapcsán. A dokumentum készítői által javasolt intézkedések azokat a beavatkozási pontokat mutatják meg, amelyek révén Kispest csökkentheti energiafelhasználását és üvegházgáz-kibocsátását, és lépéseket tehet a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás érdekében, elsősorban az önkormányzat hatáskörébe tartozó területekre fókuszálva. Az Akciótervben megfogalmazott intézkedések lehetőségek, melyek az elérhető erőforrások függvényében kerülhetnek megvalósításra 2030-ig, az önkormányzat által kivitelezhető ütemben.